POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ultima actualizare: 25 mai 2018

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC AMELY SRL, cu sediul în Timisoara, Calea Martirilor E-62, în calitate de operator de date.

SC Amely SRL este raspunzatoare de aceste date cu caracter personal pe care ni le furnizati potrivit Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.amely.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC Amely SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul www.amely.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC Amely SRL, necreându-se un cont.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC Amely SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC Amely SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC Amely SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC Amely SRL, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor pe care ii regasiti la link-ul https://amely.ro/termeni-si-conditii . Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor

poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC Amely SRL.

– pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC Amely SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC Amely SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Amely SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Amely SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC Amely SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Amely SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale va puteti autentifica pe website-ul nostru www.amely.ro si gasiti la pagina Informatiile contului meu, subpagina de Abonare/Dezabonare newsletter.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Amely SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC Amely SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC Amely SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Datele prelucrate in scop de marketing vor fi prelucrate pe durata de functionare a societatii sau pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre dumneavoastră.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Amely SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC Amely SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Amely SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul website-ului în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

* pentru administrarea Site-ului;

* în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii organizate de către SC Amely SRL prin intermediul Site-ului;

* pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

* pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

* pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

* atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

*

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC Amely SRL nu vor fi transferate în afara României.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

* dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Amely SRL, conform celor descrise în prezentul document;

* dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC Amely SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

* dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC Amely SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

* dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

-acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

-în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC Amely SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

* dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

-persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

-prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

-operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

-persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

* dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Amely SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

* dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Amely SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC Amely SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

-în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

* dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

* dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

*

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@amely.ro.

VIII.Securitatea datelor cu caracter personal: SC Amely SRL foloseste parole puternice si dă acces la servere numai anumitor persoane.

Fiecare utilizator se va loga cu un USER si o PAROLA. Fiecare utilizator foloseste un nume de utilizator si o parola diferita de a celorlalti utilizatori. Parola fiecarui utilizator este criptata, utilizandu-se un algoritm de criptare. Parolele criptate se inregistreaza intr-o baza de date SQL protejata cu parola. La fiecare logare se inregistreaza numele de utilizator, data si ora la care s-a facut logarea in sistem. La introducerea unei informatii in baza de date, pe langa datele introduse se va inregistra si numele utilizatorului, data si ora la care s-a efectuat aceasta modificare. Utilizatorii vor avea diferite drepturi de acces: citire, citire-scriere.

IX.Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie (Google Analytics, pixeli Facebook si Google AdWords). Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să consultaţi Politica de utilizare cookies de mai jos:

Politica de utilizare cookies valabila incepand cu data 25.05.2018

1. Ce este un cookie? Un cookie este un fisier text de mici dimensiuni, format in general din identificatori, nume ale website-urilor litere si numere, caruia utilizatorul, cand navigheaza pe pagina web prin intermediul unui browser web (ex: Internet Explorer, Chrome, etc.), ii poate permite sau nu instalarea prin stocare pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente folosite de acesta. Fisierul cookie este “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard disk-ul utilizatorului).

2. La ce sunt folosite cookies? Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea catre acesta a unui continut adaptat preferintelor sale. Cookies asigura utilizatoriului o experienta placuta de navigare si sustin eforturile Altex pentru a oferi servicii confortabile utilizatorului, cum ar fi: preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. Cookies sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem modul in care un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului acestora.

3. Ce cookies folosim? Folosim doua tipuri de cookies:

* de sesiune – fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la inchiderea sesiunii de navigare sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web)

* persistente – fisiere care raman in terminalul utilizatorului pe o perioada definita de parametrii acelui cookie sau pana sunt sterse manual de utilizator.

4. Cum sunt folosite cookies de catre acest site? O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookies, in functie de consimtamantul exprimat de utilizator:

* Cookie-uri de performanta a site-ului;

* Cookie-uri de analiza a vizitatorilor;

* Cookie-uri de inregistrare;

* Cookie-uri pentru publicitate;

* Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Exemple privind utilitatea cookies (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

* Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.

* Oferte adaptate intereselor utilizatorilor;

* Retinerea detaliilor de autentificare (utilizator si parola);

* Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii safe search);

* Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;

* Furnizarea de publicitate relevanta pentru utilizator;

* Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analitice – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceasta analiza a utilizarii lor pentru a imbunatati continutul acestora in beneficiul utilizatorului.

Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar daca utilizatorul isi exprima consimtamantul expres si neechivoc in legatura cu acestea. Utilizatorul isi poate retrage consimtamantul in orice moment prin modificarea setarilor aferente browser-ului utilizat.

Detalii privind modificarea setarilor browserelor puteti gasi pe website-urile dezvoltatorilor browserelor prezentate mai jos: * Google Chrome * Mozilla Firefox * Microsoft Edge * Microsoft Internet Explorer * Opera * Apple Safari

In cazul in care browserul nu este gasit in lista de mai sus, va rugam sa vizitati site-ul dezvoltatorului respectivului browser.

5. Contin cookies date personale?

In cele mai multe cazuri, cookies nu identifica in mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care acestia au accesat anumite pagini web. Aceste date sunt criptate intr-un mod care nu permite accesul neautorizat al tertilor.

6. Retentia si stergerea cookies

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookies pe terminalul utilizatorului in mod implicit. Aceste setari pot fi modificate de catre utilizator astfel incat administrarea automata a cookies sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand cookies sunt trimise catre terminalul sau.

7. Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri: Microsoft Cookies guide All About Cookies http://www.youronlinechoices.com/ro/